TARIEVEN

BMR moet voor iedereen toegankelijk zijn.

Het aantal sessies dat je nodig zult hebben is moeilijk van te voren te zeggen. Uiteraard zorgen we ervoor dat het behandelingstraject zo kort mogelijk zal duren. Het gemiddelde ligt tussen de 6-8 weken. De voortgang is afhankelijk van de problematiek en de inzet van jezelf.

Een verwijzing van bijvoorbeeld een huisarts is niet nodig.

———————————————————————————————————————————

Los coachingsconsult:  € 85,-